Veel funderingsproblemen uitsluiting bij opstalverzekering

Verzakking dreigt voor 1 miljoen huizen, zo geeft het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) aan. Een verzakking kan de fundering van het huis aantasten, met alle gevolgschade van dien. De kosten voor het verhelpen en aanpakken van het probleem kunnen flink oplopen. Lang niet altijd biedt je opstalverzekering een vergoeding voor deze schade.

Funderingsproblemen ontstaan niet alleen door verzakking. Denk ook aan zaken als paalrot, schimmel, trillingen vanuit de omgeving en constructiefouten. Mankementen aan de fundering kunnen resulteren in de volgende gevolgschades:

  • Scheve vloeren
  • Klemmende deuren of ramen
  • Scheefstand van je huis
  • Scheuren in binnen- en/of buitenmuren
  • Te hoog water onder je huis omdat je huis verzakt is.
  • Onbewoonbaar door onveiligheid


Bij het oplossen van de funderingsproblematiek maken we onderscheid in de twee type kosten:

1. Herstel van de fundering zelf
Schade aan je huis valt in principe onder de dekking van je opstalverzekering. Helaas zijn funderingsproblemen een gangbare uitsluiting op de dekking. De schade wordt in dat geval niet vergoed wanneer deze is veroorzaakt door verzakking, schimmel, ongedierte en constructiefouten. Stuk voor stuk veroorzakers van funderingsproblemen. Dit betekent dat jij moet opdraaien voor de herstelkosten, die al snel kunnen oplopen tot €50.000.

Gemeenten zijn zich steeds meer bewust van de funderingsproblematiek, al heb je daar als huiseigenaar niet altijd iets aan. Over het algemeen valt vanuit de overheid geen grote vergoeding te verwachten voor het herstel. In 2016 is het ‘Fonds duurzaam Funderingsherstel’ tot leven gebracht. Vanuit dit fonds kan je een funderingslening afsluiten tegen gunstigere voorwaarden, mits je gemeente deelneemt aan het fonds. Het probleem is het er op dit moment maar drie zijn.

2. Herstellen van de gevolgschade
Gevolgschade door funderingsproblematiek zul je ook zelf moeten herstellen en bekostigen. Als de de fundering is hersteld, doe je er goed aan de schade in en om je woning niet overhaast te herstellen. Wacht liever even een half jaar tot een jaar. Doorgaans moet je fundering nog even ‘inzakken’ wat ook weer scheurtjes kan opleveren.

Samenwerken met de buren
In Nederland zie je veel geschakelde woningen, huizen waarbij je bepaalde muren deelt met je buren. Dit kan ook gelden voor je fundering. Als jouw huis funderingsproblemen heeft, is dat vaak ook het geval bij je buren. Vaak moet je in dat geval samen een oplossing zoeken. Dit vergt veel geregel en overleg. Heb je buren die niet kunnen of willen meewerken? Dan kan je naar de gemeente stappen. Die kan in sommige gevallen een plicht tot herstel geven. Werkt je buur dan nog niet mee, dan kan de gemeente boetes opleggen.

Heb je scheuren in je ramen of staat je huis scheef in vergelijking met je buren? Laat dan de oorzaak hiervan onderzoeken. Is je fundering de boosdoener? Onderneem zo snel mogelijk actie en laat de schade niet verder oplopen dan nodig.  

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Meijer & Drenth Hypotheken en Verzekeringen maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie